Những hoạt động tích cực của BCH Liên hiệp các CLB Thơ Lục bát Việt Nam

Ngày 19/3/2024, tại hội trường Nhà văn hóa quận Cầu Giấy, số 16 Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội; đã long trọng diễn ra Lễ ra mắt Liên hiệp các CLB Thơ Lục bát Việt Nam. Thời gian qua BCH Liên hiệp các CLB Thơ Lục bát Việt Nam đã có nhiều hoạt động khởi sắc. BCH đã hoàn tất thủ tục để Liên hiệp các CLB Thơ Lục bát Việt Nam là thành viên tập thể của Hội Kiều học Việt Nam. Bổ nhiệm các chức vụ cho các thành viên BCH để điều hành hoạt động của Liên hiệp các CLB Thơ Lục bát Việt Nam. Xây dựng hệ thống các CLB tại các tỉnh thành trên toàn quốc là các đơn vị trực thuộc Liên hiệp CLB Thơ Lục bát Việt Nam. Xuất bản tuyển tập Lục bát Việt Nam số 9, đăng tải các tác phẩm của hội viên CLB Thơ Lục bát Việt Nam. Thời gian tới BCH Liên hiệp CLB Thơ Lục bát Việt Nam sẽ triển khai các hoạt động trên tinh thần nghị quyết của Liên hiệp CLB Thơ Lục bát Việt Nam.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri