Giang Đình hữu cảm- Nguyên tác Nguyễn Du

Nhân Lễ giỗ Nguyễn Du 10/8 (1820-1823), HL xin đăng lại Bài hoạ Giang Đình hữu cảm của Ngài, một trong những tuyệt phẩm chữ Hán, bài viết nhân về dự Lễ giỗ 200 năm- 2020 tại Tiên Diền HT
……………………..

Giang Đình hữu cảm-
Nguyên tác Nguyễn Du
江亭有感

憶昔吾翁謝老時,
飄飄蒲駟此江湄。
仙舟激水神龍鬥,
寶蓋浮空瑞鶴飛。
一自衣裳無覓處,
兩隄煙草不勝悲。
百年多少傷心事,
近日長安大已非。
Giang đình hữu cảm
Ức tích ngô ông tạ lão thì,
Phiêu phiêu bồ tứ thử giang my.
Tiên chu kích thuỷ thần long đấu,
Bảo cái phù không thuỵ hạc phi.
Nhất tự y thường vô mịch xứ,
Lưỡng đê yên thảo bất thăng bi.
Bách niên đa thiểu thương tâm sự,
Cận nhật Trường An đại dĩ phi

Dịch nghĩa
Nhớ xưa, cha ta cáo lão về hưu,
Xe bồ ngựa tứ đưa về bến sông này, oai vệ làm sao!
Đoàn thuyền tiên xô nước lướt tới như rồng thần đấu nhau,
Tàn tán phất phới trên không như chim hạc bay báo điềm lành.
Từ khi bóng áo xiêm không thấy đâu nữa thì trông ngọn khói,
Làn cỏ ở hai bên bờ sông mà khôn xiết ngậm ngùi.
Cuộc đời trăm năm biết bao nhiêu chuyện thương tâm,
Gần đây Trường An đã khác lắm rồi.
Giang đình là ngôi đình bên sông Lam gần làng Tiên Điền. Đây là một trong tám cảnh đẹp của huyện Nghi Xuân, Nghệ Tĩnh

Bản dịch của Quách Tấn
Nhớ thuở tiên nghiêm cáo lão về,
Bên sông rộn rịp ngựa liền xe.
Khúc rồng cuộn sóng thuyền tiên lướt,
Cánh hạc vờn mây lọng gấm che.
Từ nếp xiêm y chìm khuất bến,
Để sầu cây cỏ ngận tràn đê.
Trường An cũng trải nhiều dâu bể,
Gẫm cuộc trăm năm lắm não nề.
………….
Họa Nguyễn Du Thu nhật vọng Giang Đình Hữu cảm chi tác
和阮攸秋日望江亭有感之作

昇龍花草四方歸
大忌舉行二百與
車馬雙雙隨流水
襜衣鬧熱滿鋪排
白雲藏鶴層空隱
絲竹同幀田地攜
三百餘年前曠後
消愁舉酒憶素如
Âm Hán Việt:

Thăng Long hoa thảo tứ phương quy
Đại kỵ cử hành nhị bách dư
Xa mã song song tùy lưu thủy
Xiêm y náo nhiệt mãn phô bài
Bạch vân tàng hạc tằng không ẩn
Ty trúc đồng tranh điền địa huề
Tam bách dư niên tiền khoáng hậu
Tiêu sầu cử tửu ức Tố Như
……..
Dịch:
Bài họa Ngày thu trông về bến Giang Đình cảm tác
Thăng Long hoa cỏ hội về đây
Lễ giỗ hai trăm thật đủ đầy
Xe ngựa song song như nước chảy
Áo xiêm phấp phới thoả phô bày
Nhạn chui mây trắng tầng cao tít
Tơ quyện trúc xanh nội rậm rì
Sau trước ba trăm năm lẻ nữa
Tiêu sầu nâng chén nhớ Tố Như
……
HL

Bài viết khác

Tác giả: minhtri