Gặp gỡ giao lưu với Nhà Kiều học Nguyễn Khắc Bảo

Vừa qua, BBT trang web kieuhocvn.com đã gặp gỡ giao lưu với Nhà Kiều học Nguyễn Khắc Bảo- Phó Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam, Chi hội trưởng Chi hội Kiều học Việt Nam tỉnh Bắc Ninh.

Nhà Kiều học Nguyễn Khắc Bảo đã in ấn xuất bản được các cuốn sách chuyên về tìm hiểu Nguyễn Du và Truyện Kiều như sau: Tìm đến nguyên tác Truyện Kiều, NXB Hội Nhà văn năm 2004, sách dày 248 trang; Truyện Kiều, bản cổ nhất Liễu Văn Đường 1866, NXB Nghệ An năm 2004, sách dày 364 trang; Truyện Kiều, bản Thịnh Mỹ Đường 1879, NXB VHDT năm 2004, sách dày 376 trang; Truyện Kiều, văn bản hướng tới phục nguyên, khảo đính và chú giải Liễu Văn Đường 1866, NXB Giáo dục năm 2009, sách dày 600 trang; Truyện Kiều, bản cổ nhất Liễu Văn Đường năm 1866, NXB Tổng hợp TP HCM tái bản 2015, sách dày 320 trang; Truyện Kiều bản Hoàng gia Triều Nguyễn (Lưu tại thư viện Anh quốc) , NXB Lao động năm 2016; Truyện Kiều, văn bản phục nguyên, NXB Hội Nhà văn 2022. Nhà Kiều học Nguyễn Khắc Bảo hiện còn là Phó Chủ tịch HĐ họ Nguyễn tỉnh Bắc Ninh; Hội viên Hội Ngôn ngữ học Việt Nam.

Gia đình ông hiện đang lưu giữ bức tượng Nguyễn Du được chế tác từ năm 1923 tại Việt Nam. Gặp gỡ giao lưu với Nhà Kiều học Nguyễn Khắc Bảo đã để lại những ấn tượng tốt đẹp.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri