Giang Đình hữu cảm- Nguyên tác Nguyễn Du

Nhân Lễ giỗ Nguyễn Du 10/8 (1820-1823), HL xin đăng lại Bài hoạ Giang Đình hữu cảm của Ngài, một trong những tuyệt phẩm chữ Hán, bài viết nhân về dự Lễ... Read more »

Chùm thơ của Nguyễn Du viết bên mộ Nhạc Phi- Mai An Nguyễn Anh Tuấn

Trên vạn dặm Trung Hoa, trong tất cả những di tích lịch sử mà tôi có dịp được tham quan, có lẽ đền thờ Nhạc Phi nằm ở chân núi Thê Hà... Read more »

Truyện Kiều – Nguyễn Du (Phần thứ Ba, từ câu 2885 đến câu 3254)

Truyện Kiều của Nguyễn Du đã thể hiện tính hiện thực và tinh thần nhân đạo sâu sắc. Truyện Kiều cũng là đỉnh cao thơ ca cổ điển của dân tộc. Vì... Read more »

Truyện Kiều – Nguyễn Du (Phần thứ Ba, từ câu 2739 đến câu 2884)

Truyện Kiều của Nguyễn Du đã thể hiện tính hiện thực và tinh thần nhân đạo sâu sắc. Truyện Kiều cũng là đỉnh cao thơ ca cổ điển của dân tộc. Vì... Read more »

Truyện Kiều – Nguyễn Du (Phần thứ hai, từ câu 2127 đến câu 2738)

Truyện Kiều của Nguyễn Du đã thể hiện tính hiện thực và tinh thần nhân đạo sâu sắc. Truyện Kiều cũng là đỉnh cao thơ ca cổ điển của dân tộc. Vì... Read more »

Truyện Kiều – Nguyễn Du (Phần thứ hai, từ câu 1715 đến câu 2126)

Truyện Kiều của Nguyễn Du đã thể hiện tính hiện thực và tinh thần nhân đạo sâu sắc. Truyện Kiều cũng là đỉnh cao thơ ca cổ điển của dân tộc. Vì... Read more »

Truyện Kiều – Nguyễn Du (Phần thứ hai, từ câu 1227 đến câu 1714)

Truyện Kiều của Nguyễn Du đã thể hiện tính hiện thực và tinh thần nhân đạo sâu sắc. Truyện Kiều cũng là đỉnh cao thơ ca cổ điển của dân tộc. Vì... Read more »

Truyện Kiều – Nguyễn Du (Phần thứ hai, từ câu 1057 đến câu 1226)

Truyện Kiều của Nguyễn Du đã thể hiện tính hiện thực và tinh thần nhân đạo sâu sắc. Truyện Kiều cũng là đỉnh cao thơ ca cổ điển của dân tộc. Vì... Read more »

Truyện Kiều – Nguyễn Du (Phần thứ hai, từ câu 907 đến câu 1056)

Truyện Kiều của Nguyễn Du đã thể hiện tính hiện thực và tinh thần nhân đạo sâu sắc. Truyện Kiều cũng là đỉnh cao thơ ca cổ điển của dân tộc. Vì... Read more »

Truyện Kiều – Nguyễn Du (Phần thứ hai, từ câu 573 đến 906)

Truyện Kiều của Nguyễn Du đã thể hiện tính hiện thực và tinh thần nhân đạo sâu sắc. Truyện Kiều cũng là đỉnh cao thơ ca cổ điển của dân tộc. Vì... Read more »